Historia
Vid slutet av 1600-talet var tomten, eller fastigheten, Väpnaren 14 uppdelad i två tomter med ett trähus på vardera tomt. 1785 skedde en klassificering av hus och då var det bebyggt med ett hus av trä och en smedja. Ägarna till tomten kan spåras så långt tillbaka som 1798 då en smedålderman vid namn Caspar Törne sålde till smedålderman Carl B. Falk. Under stor del av tiden ända fram tidigt 1900-tal har byggnaderna varit bebodda av hantverkare och smeder som hade sin verksamhet här, därav namnet på gårdshuset, Smedjan. Det senaste tillskottet på tomten är garaget som byggdes 1956 och byggdes om 1975.

Då fastigheten till stor del bevarat både tomtsträckning och husens placering och utformning så har de ett betydande kulturhistoriskt värde.

1948 övertog byggnadsingenjör Ivar Plahn med familj fastigheten och renoverade upp den till nuvarande utseende främst under 50-talet med mindre förändringar under åren som följde. Han var bland annat med och skapade Almedalens nuvarande utseende. Han renoverade husen med stor finess och med högkvalitativa materialval och nu när vi själva tagit över efter familjen Plahn, så har vi strävat efter att bevara så mycket som möjligt av den vackra funkisstilen.

Den vackra trädgården bakom huset har ett flertal gånger fått diplom av D.B.V (De Badande Vännerna) för ”Förskönande av Visby innerstad”.

Bild från köket på Trumpetarebacken 6. Damernas värld 1959